Artykuły

21 czerwca Pajacyki na zaproszenie rodziców pracujących w Victoria Cymes mogły zwiedzić zakład. Z przewodnikiem z wielkim zainteresowaniem oglądały produkcję soków i napojów. Na koniec wycieczki czekała też na dzieci niespodzianka – soczki ????, a dzień był bardzo gorący???? Dziękujemy naszym rodzicom za jej załatwienie i opiekę podczas jej przebiegu!