O NAS


Publiczne Przedszkole nr 9 zostało utworzone na podstawie wniosku Inspektora Oświaty i Wychowania w Wałczu. Inwestycja została oddana do użytku w styczniu 1986r.
Na stanowisko dyrektora powołano panią magister Józefę Jasielską-Wegner, która pełni tą funkcję do dnia dzisiejszego. Uroczyste otwarcie placówki nastąpiło 15 lutego 1986r. Ta podniosła uroczystość odbyła się z udziałem przedstawicieli władz miasta, kuratorium, wizytatorów, dyrektorów placówek oświatowo - wychowawczych.Początkowo w naszej placówce funkcjonowały cztery oddziały. W 1988 r. baza lokalowa wzbogaciła się o drugi budynek, użyczony przez władze miasta. Zostały w nim zorganizowane pięciogodzinne oddziały dla dzieci sześcioletnich, które działały do 2004 roku.
W dniu 14.12.2004 r. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców podjęła uchwałę w sprawie wyboru nazwy przedszkola. Spośród wielu propozycji jednogłośnie wybrano nazwę "Bajka""Bajkowa dziewiątkaTo przedszkole doskonałe.Nawet beksa z kwaśną minkąCzuje tutaj się wspaniale"
Wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że bajka jest jak tajemnicza sztuka. Dzieci wyciągają z niej skarby - wzorce, wartości i idee. Identyfikowanie się z bohaterami bajek uczy empatii, odpowiedzialności za siebie i innych, prowadzi do przyjmowania pożądanych wzorców postępowania.

"Piosenka przebrzmi, poemat zachwyci, wielka drama wzruszy namiętność, ale bajka w pamięci zostanie; z pamięci przejdzie do serca, z serca w życie praktyczne i wyda owoc, owoc pożyteczny"S. Jachowicz

Uroczyste nadanie imienia odbyło się w czerwcu 2005r.

To podniosłe wydarzenie zaszczycili zaproszeni goście. Każda grupa przedszkolna zaprezentowała się w pięknych, kolorowych strojach symbolizujących nazwę grupy. Po raz pierwszy uroczyście odśpiewano hymn naszego przedszkola.

Aktualnie w "Bajce" funkcjonuje 5 oddziałów:
3 - latki - "Krasnale"
4 - latki - "Biedronki"

5 - latki - "Muchomorki"
6 - latki - "Pajacyki"
5-6 latki - "Leśne duszki"

Nad prawidłowym, wszechstronnym rozwojem wychowanków czuwa odpowiednio wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Każdy nauczyciel aktywnie uczestniczy w różnych formach doskonalenia, twórczo wzbogaca swój warsztat pracy. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, Wałeckim Centrum Kultury, Muzeum Ziemi Wałeckiej, dzieci poznają lokalną historię, dzieje regionu, lokalnych twórców. Organizujemy cykliczne spotkania z funkcjonariuszami policji. Podczas wycieczek nasi wychowankowie poznają lokalne zakłady pracy, ciekawe miejsca w naszym mieście. Aktywnie współuczestniczymy w różnorodnych formach międzyprzedszkolnych kontaktów: spartakiada przedszkolaków, międzyprzedszkolny konkurs wiedzy ekologicznej, wiedzy o bezpieczeństwie, znajomości literatury dziecięcej, konkursy plastyczne, promocja zachowań prozdrowotnych.
Nasze przedszkole jest organizatorem międzyprzedszkolnego przeglądu piosenki. Personel przedszkola jest twórczy, otwarty i szczery wobec dzieci i rodziców. Skuteczność podejmowanych działań trafnie dedykacja naszych absolwentów:

"Są dwie rzeczy, w które można wyposażyć dziecko - korzenie i skrzydła.
Korzenie dali nam rodzice, skrzydła zawdzięczamy paniom"


Pani Karolina Strok to specjalista od prawidłowej diety przedszkolaków. Troszczy się o to, by wyżywnienie było urozmaicone, smaczne, a przede wszystkim zdrowe. Chętnie odwiedza dzieci w salach i zachęca do zdrowego stylu życia.

                                               


 

Sporządzanie posiłków to rola naszych wspaniałych pracowników kuchni:
pani Tereski Klitończyk i pana Marka Jarycha. Wkładają oni całe swoje serce, aby posiłki były smaczne a przede wszystkim zdrowe.
Przedszkole posiada duży plac zabaw wyposażony w bezpieczny, funkcjonalny sprzęt wspomagający rozwój aktywności ruchowej dzieci.

O porządek, czystość w otoczeniu przedszkola dba pan Stanisław Wojciechowski, który dokonuje również napraw różnorodnego sprzętu.

 

Serdecznie zapraszamy do naszej "Bajki""

To dla Was kochane dzieci "Bajka"  uśmiechy ślei drzwi otwiera gościnne zaprasza i Ciebie i mnie”.